[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép nhân sự có thể tạo bảng tổng hợp lương, bảo hiểm thuế từ các thông số đã có trên bảng lương của đơn vị, phục vụ cho bộ phận kế toán hạch toán lương trên hệ thống.

2. Xem phim hướng dẫn 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Lương\Bảng lương.

2. Chọn bảng lương cần tạo bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm, sau đó nhấn Xem (hoặc nhấn đúp chuột vào bảng lương).
3. Nhấn chuột phải và chọn Lập bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm.

4. Nhập thông tin Ngày chứng từSố chứng từ.

5. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Trường hợp bảng lương có chỉnh sửa dữ liệu, nhấn Lấy lại dữ liệu từ bảng lương để cập nhật dữ liệu mới nhất từ bảng lương đã chọn.
  • Có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm.


Xem thêm