[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

(Đang trong giai đoạn phát triển)

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi tính lương cho nhân viên, nhân sự tiến hành phân bổ chi phí tiền lương và tiền đóng Bảo hiểm để cung cấp số liệu cho kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Thiết lập định mức phân bổ cho từng đối tượng phân bổ chi phí

Bước 2: Lập bảng chi tiết phân bổ theo đối tượng tập hợp chi phí

Bước 3: Lập bảng tổng hợp phân bổ theo đối tượng tập hợp chi phíXem thêm