[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi đến kỳ tính lương, nhân sự thực hiện tính lương cho nhân viên trong đơn vị.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. Tính lương trực tiếp trên ứng dụng AMIS.VN - Nhân sự

2. Tính lương trên file Excel và nhập khẩu vào ứng dụng AMIS.VN - Nhân sự

3. Tính lương trên phần mềm MISA Sala.NET và đẩy lên ứng dụng AMIS.VN - Nhân sựXem thêm