[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Trang tin của tôi > Đăng ký Đồng phục, Bảo hộ lao động

Đăng ký Đồng phục, Bảo hộ lao động


1. Nội dung
Cho phép nhân viên đăng ký số lượng và kích cỡ để phục vụ việc cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động.
2. Các bước thực hiện

1. Khi có sự thay đổi về cấp phát đồng phục, Nhân sự sẽ mở đợt đăng ký đồng phục để nhân viên tự cập nhật thông tin về đồng phục. Khi đó, nhân viên mở đợt cấp phát đồng phục bằng cách nhấn vào đợt cấp phát trên câu thông báo.

2. Nhân viên cập nhật thông tin đồng phục và bảo hộ lao động, chọn kích cỡ muốn đăng ký
3. Nhấn Cập nhật thông tin đăng ký. Thông tin đồng phục và bảo hộ lao động nhân viên đăng ký sẽ được gửi đến nhân sự.Xem thêm