Loại tài sản

Danh mục Loại tài sản cho phép quản lý danh sách các loại tài sản được sử dụng trong đơn vị, phục vụ cho công tác quản lý thủ tục tiếp nhận và bàn giao tài sản khi thôi việc của nhân viên trên phân hệ Tài sản.

Trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Tài khoản phải được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản mới thực hiện được chức năng này.

Khai báo từng loại tài sản

Trên ứng dụng Quản lý tài sản, vào menu Danh mục\Loại tài sản.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin tài sản.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể thêm mới Nhóm tài sản bằng cách nhấn biểu tượng

Xem hướng dẫn cách khai báo tương tự tại đây.

Nhập khẩu danh sách loại tài sản từ tệp Excel

Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu trên danh sách loại tài sản.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan