1. Trang chủ
  2. Tài sản
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Phân quyền sử dụng phần mềm

Phân quyền sử dụng phần mềm

Cho phép tài khoản quản trị phân quyền sử dụng phần mềm cho các tài khoản người dùng.

Trường hợp nghiệp vụ

Thêm vai trò và phân quyền

Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Thêm mới vai trò và phân quyền

Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn và nhấn Thêm.

Khai báo thông tin vai trò.

Nhấn Cất.

Chọn vai trò vừa thêm và nhấn Phân quyền.

Phân quyền bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn các hoạt động tương ứng với từng chức năng.

Lưu ý:

  • Có thể phân quyền nhanh bằng cách nhấn chuột phải vào chức năng, sau đó chọn Chọn tất cả hoặc Loại bỏ tất cả, chương trình sẽ tự động phân quyền toàn bộ hoặc loại bỏ toàn bộ các quyền của chức năng (nếu chức năng đó có chức năng con thì tự động thực hiện cho cả chức năng con).
  • Nếu quyền của chức năng cha được tích chọn thì quyền tương ứng của chức năng con cũng được tích chọn.

Nhấn Đồng ý.

Bước 2. Chọn người dùng gắn với vai trò

Chọn vai trò quyền hạn và nhấn Chọn trên tab Danh sách người dùng.

Tích chọn người dùng muốn phân quyền.

Nhấn Đồng ý.

Thêm người dùng và phân quyền

Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Chọn người dùng phân quyền

Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

Nhấn Chọn nhân viên.

Tích chọn nhân viên và nhấn Đồng ý.

Bước 2: Chọn vai trò gắn với người dùng

Chọn người dùng muốn phân quyền và nhấn Chọn.

Tích chọn vai trò và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.