Loại tài sản

Danh mục Loại tài sản cho phép quản lý danh sách các loại tài sản được sử dụng trong đơn vị, phục vụ cho công tác quản lý thủ tục tiếp nhận và bàn giao tài sản khi thôi việc của nhân viên trên phân hệ Tài sản.

Trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Tài khoản phải được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản mới thực hiện được chức năng này.

Khai báo từng loại tài sản

Trên phần mềm quản lý tài sản, vào menu Danh mục\Loại tài sản.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin tài sản.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể thêm mới Nhóm tài sản bằng cách nhấn biểu tượng

Xem hướng dẫn cách khai báo tương tự tại đây.

Nhập khẩu danh sách loại tài sản từ tệp Excel

Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu trên danh sách loại tài sản.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Cập nhật 15/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.