[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán

Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán


  
1. Mục đích
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng lấy được các thông tin Tài khoản nợ/có, Đơn vị, Khoản mục chi phí để nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán để nhanh chóng kiểm tra tài khoản và khoản mục hạch toán.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Để nắm được các thông tin Tài khoản Nợ/ Có, Đơn vị, Khoản mục chi phí, khách hàng cần vào từng chứng từ để xem chi tiết
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được các thông tin Tài khoản nợ/có, Đơn vị, Khoản mục chi phí giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán.
1. Chọn Báo cáo, tại mục Bán hàng, chọn Sổ chi tiết mua hàng
2. Thiết lập tham số xem báo cáo
3. Trên báo cáo Sổ chi tiết mua hàng, chương trình bổ sung các cột thông tin: TK Nợ, TK Có, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã KMCP, Tên KMCP giúp kế toán nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán.

Lưu ý: Trường hợp chưa nhìn thấy các cột thông tin, kế toán thực hiện sửa mẫu bằng cách:
  • Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của báo cáo, chọn Sửa mẫu
  • Tích chọn Hiển thị tại các dòng TK nợ, TK có, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã KMCP, Tên KMCP


Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng