[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng

Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng


  

1. Mục đích

Chương trình hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R30 trở đi: Trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo, giúp kế toán có thể xem được Số lượng đã giao và Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo.
  1. Vào menu Báo cáo, tại nhóm Bán hàng, chọn Tình hình thực hiện đơn hàng
2. Chương trình bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo trên cửa sổ thiết lập tham số tùy chọn.
   
3. Khi tích chọn tùy chọn này thì chương trình chỉ lấy Số lượng đã giao, Số lượng đã giao theo ĐVC, Doanh số đã thực hiện, Doanh số đã thực hiện trước thuế của các chứng từ có ngày chứng từ <= Đến ngày của kỳ báo cáo đang xem.

Các bước thực hiện

 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng, tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại
 • Thêm mới chứng từ Đơn đặt hàng, có thông tin như sau:
 • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/07/2017

 • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/12/2017

 • Xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng đến ngày 31/7/2017:
  • Trường hợp tích chọn tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo

 

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau.

 

 • Trường hợp không tích chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo

 

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau.

 Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán