[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng

Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng


  
1. Mục đích
Chương trình cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Chương trình thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước tính tròn tháng dẫn đến chi phí trong tháng/quý lớn, lãi lỗ không phản ánh đúng so với thực tế.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác từ ngày ghi tăng
1. Vào menu Hệ thống/Tùy chọn chung/Khác
2. Chương trình cho phép tùy chọn cách phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước
  • Phân bổ tròn tháng: Chương trình phân bổ chi phí tròn tháng. Chẳng hạn, tổng giá trị cần phân bổ: 3 tỷ; thời gian phân bổ: 3 tháng; Ngày bắt đầu sử dụng: 20/12/2018
=> Chương trình tính phân bổ chi phí cho tháng 12/2018 là 3 tỷ/3 tháng = 1 (tỷ)
  • Phân bổ từ ngày ghi tăng: Chương trình phân bổ chi phí từ ngày ghi tăng. Chẳng hạn, tổng giá trị cần phân bổ: 3 tỷ; thời gian phân bổ: 3 tháng; Ngày bắt đầu sử dụng: 20/12/2018
=> Chương trình tính phân bổ chi phí tháng 12/2015 = (1 tỷ / 31 ngày của tháng 12) x 11 ngày tháng 12 = 645.161.290 VND


Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán