[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ

Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ


  
1. Mục đích
Cho phép phát hành được hóa đơn điện tử với đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ để phục vụ xuất hóa đơn cho các công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam thanh toán tiền bằng ngoại tệ
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Với các đơn vị bán hàng cho các đơn vị nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, khi bán hàng kế toán ghi nhận theo đồng tiền ngoại tệ tại chứng từ bán hàng kèm hóa đơn. Sau đó để đáp ứng quy định, khách hàng cần sửa mẫu hóa đơn để hiển thị đồng tiền VNĐ. Tuy nhiên do không thể sửa được đồng tiền hiển thị trên file xml gây khó khăn trong việc gửi hóa đơn cho người bán, cơ quan thuế và tra cứu hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép phát hành được hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ để phục vụ xuất hóa đơn cho các công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam thanh toán tiền bằng ngoại tệ. Khách hàng có thể gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và người mua hàng dễ dàng tra cứu hóa đơn với đồng tiền hạch toán VNĐ
Lưu ý: Để phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ, kế toán cần lựa chọn Hạch toán đa tiền tệSử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung
Kế toán có thể lựa chọn đồng tiền khi phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 trường hợp sau
1. Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền VNĐ
  • Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Hóa đơn, chọn Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền VNĐ
  • Khi lập hóa đơn bằng đồng tiền VND thì khi phát hành hóa đơn điện tử hệ thống tự động lấy Đơn giá, Thành tiền, Tiền thuế GTGT, Tiền chiết khấu tương ứng trên chứng từ vào file PDF và file xml gửi cho cơ quan Thuế.
  • Nếu đồng tiền hạch toán là VND và lập hóa đơn bằng ngoại tệ thì khi phát hành hóa đơn điện tử hệ thống tự động lấy Đơn giá quy đổi, Thành tiền quy đổi, Tiền thuế GTGT quy đổi, Tiền CK quy đổi trên chứng từ hạch toán vào các thông tin tương ứng trên file PDF và xml gửi cho cơ quan Thuế
  • Nếu đồng tiền hạch toán là ngoại tệ và lập hóa đơn bằng ngoại tệ thì khi phát hành hóa đơn hệ thống tự động quy đổi các thông tin Tiền quy đổi trên chứng từ về VND vào file PDF và file xml gửi cho cơ quan Thuế.
Lưu ý: Tỷ giá  được lấy trên Danh mục\Loại tiền vào file xml.
2. Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền hạch toán trên chứng từ
  • Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Hóa đơn, chọn Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền hạch toán trên chứng từ
  • Chương trình cho phép lập hóa đơn với loại tiền giống với loại tiền trên chứng từ hạch toán.


Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán