[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự khai báo chi tiết khóa đào tạo và các buổi đào tạo.
2. Các bước thực hiện
1. Khai báo thông tin khóa đào tạo

2. Khai báo thông tin buổi đào tạoXem thêm