[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Ngày phát hành: 04/06/2018
2. Kế toán
:
1. Kế toán mong muốn xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng dạng bảng chéo để tiết kiệm thời gian thao tác
2. Kế toán mong muốn in được báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả NCC theo nhóm NCC để GĐ dễ dàng đối chiếu, phê duyệt đề nghị thanh toán cho NCC
3. Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử không hiển thị số thứ tự của mặt hàng có tính chất chỉ là diễn giải để phản ánh đúng số dòng mặt hàng đã bán
4. Thay đổi luồng mua hàng trên AMIS.VN - Kế toán để khách hàng nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử
5. Bổ sung chức năng Tìm kiếm chính xác theo từ để cải tiến tốc độ tìm kiếm trên các danh sách đối với dữ liệu lớn 
Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm