[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Ngày phát hành:
2. Kế toán
:
1. Khi phát hành Hóa đơn điện tử mới thực hiện cấp số hóa đơn, để các đối tác cũng như khách hàng không hiểu lầm là phần mềm đang không làm đúng quy định, đã cấp số hóa đơn rồi mà chưa ký điện tử
2. Trên giao diện tìm hợp đồng (F3) có thêm thông tin địa chỉ để dễ dàng xác định được đúng hợp đồng cần thu tiền
3. Trên danh sách hợp đồng có thể copy được danh sách ra Excel để đối chiếu được dễ dàng hơn
4. Cho phép kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6
5. Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
6. Cho phép NSD thay đổi số thuê bao từ 11 số về 10 số theo quy định bộ TT&TT trên các danh mục, chứng từ

Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm