1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R26
  5. 10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới

10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới

1. Mục đích

Tăng tốc độ xử lý khi người dùng chọn nhiều hợp đồng và thực hiện chức năng Hủy doanh số, Ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số, Bỏ ghi doanh số

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi chọn nhiều hợp đồng, cụ thể khoảng 100 hợp đồng và thực hiện Ghi doanh số, Bỏ ghi doanh số,… phần mềm AMIS.VN – Kế toán tăng tốc độ xử lý từ trên 30s xuống chỉ còn khoảng 26s là đã có thể thực hiện được chức năng.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.