1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R26
  5. 14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước

14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R26, phần mềm AMIS.VN – Kế toán đảm bảo tích hợp với HTKK 4.0.8 để nộp được các tờ khai thuế.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R26 trở về trước: Phần mềm chưa tích hợp với HTKK 4.0.8 dẫn đến kế toán phải sử dụng HTKK 3.8.7 để nộp tờ khai cho cơ quan Thuế.
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Phần mềm tích hợp với HTKK 4.0.8 để nộp được các tờ khai thuế. Xem thêm thay đổi tại đây.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.