1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R26
 5. 13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị

13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị

1. Mục đích

Từ phiên bản R26, phần mềm AMIS.VN – Kế toán cho phép khách hàng biết được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra file Excel giúp hỗ trợ in danh sách giao hàng phục vụ việc giao hàng tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel chưa có thông tin số điện thoại khách hàng đã khai báo, kế toán phải xuất danh sách chứng từ bán hàng ra excel và dùng hàm Vlookup để có được danh sách giao hàng như yêu cầu. 
 • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, phần mềm xuất khẩu được thông tin số điện thoại của khách hàng để làm danh sách giao hàng phục vụ cho
  việc giao hàng tại đơn vị:

   • Số điện thoại cố định (đối với khách hàng là tổ chức).
   • Số điện thoại di động (đối với khách hàng là cá nhân).
   • Cả số điện thoại di động và số điện thoại cố định đối với khách hàng là cá nhân hoặc nhân viên. 

   

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.