1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R26
 5. 3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng

3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng

(Chức năng này chỉ triển khai thí điểm cho một số khách hàng)
1. Mục đích

Từ phiên bản R26, phần mềm AMIS.VN – Kế toán triển khai luồng Cất và Ghi sổ bất đồng bộ giúp giải quyết những điểm bất cập gặp phải khi triển khai Cất và Ghi sổ đồng bộ.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi thực hiện cất chứng từ, chương trình đồng thời đồng bộ chứng từ lên Clould (Ghi sổ đồng bộ).
 • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi cất chứng từ, chương trình không đồng thời đồng bộ chứng từ lên Clould (Ghi sổ bất đồng bộ). Chi tiết thay đổi như sau:
Từ phiên bản R26 trở về trước  Từ phiên bản R26 trở đi
Việc ghi nhận chứng từ chỉ được hoàn thành sau khi chứng từ đã được cất dữ liệu vào DS sau đó đồng bộ lên Cloud và thực hiện ghi sổ. Việc ghi nhận chứng từ được tự động chia thành 2 giai đoạn độc lập, không ảnh hưởng nhau:
GĐ1: Lưu trữ chứng từ vào DS
GĐ2: Đồng bộ dữ liệu lên cloud và ghi sổ
Việc ghi nhận chứng từ được chấp nhận ngay khi hoàn thành GĐ1. Người dùng có thể làm việc khác luôn mà không phải chờ GĐ2
Việc ghi nhận chứng từ có thể bị chậm, treo khi xảy ra các trường hợp:

– Mạng internet có vấn đề (Khá thường xuyên)

– Server MISA quá tải.

Việc ghi nhận chứng từ không bị ảnh hưởng khi:

– Mạng internet có vấn đề (Khá thường xuyên)

– Server MISA quá tải

Việc tất cả các khách hàng cùng làm việc trực tiếp với server (Đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi) có thể gây quá tải máy chủ MISA. Việc thực hiện đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi được quản lý một cách tối ưu để thực hiện theo độ chịu tải của máy chủ, tăng năng lực đáp ứng của máy chủ MISA, giảm hiện tượng máy chủ quá tải.

1. Khi khách háng thực hiện cất/ghi sổ, chứng từ sẽ chuyển về trạng thái Đang thực hiện. Trạng thái này sẽ được cập nhật lại thành Đã đồng bộ/Đã ghi sổ sau khi thao tác được thực hiện xong trên Cloud.

Lưu ý: Khi chứng từ ở trạng thái Đang thực hiện, người dùng:

 • Có thể: In ấn, Đóng chứng từ để thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác.
 • Không thể: Sửa, xóa, ghi sổ/bỏ ghi… (Nếu xảy ra tình trạng quá tải máy chủ MISA, mạng Internet gặp vấn đề thì sau 5 phút có thể thao tác với chứng từ bình thường)

2. Khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy được giá xuất kho, tỷ giá xuất quỹ và thay đổi tồn kho, in báo cáo sau khi ghi sổ thành công (trước phiên bản R26 khách hàng có thể nhìn thấy ngay sau khi cất đồng thời ghi sổ).
3. Trường hợp đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi không thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo về cho khách hàng trên màn hình chứng từ chi tiết và trên giao diện kết quả đồng bộ dữ liệu. Dựa vào thông báo này khách hàng xử lý tiếp chứng từ có lỗi.

4. Thay đổi giao diện chứng từ, bổ sung icon thể hiện trạng thái Đồng bộ/Ghi sổ của chứng từ.

 • Sau khi Cất, chưa đồng bộ/ghi sổ thành công
 • Sau khi Đồng bộ/ghi sổ thành công
 • Sau khi Cất, Đồng bộ thành công, ghi sổ không thành công

5. Khi chứng từ ở trạng thái Đang đồng bộ/ghi sổ/bỏ ghi thì không thực hiện được các chức năng: Sửa, Sửa nhanh, Xóa, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ, Phân bổ chi phí (Mua dịch vụ), Cấp số hóa đơn (Chứng từ mua hàng, Xuất hóa đơn, Giảm giá hàng bán, Hàng mua trả lại), Ghi doanh số (Đơn đặt hàng), Phát hành HĐĐT (chứng từ bán hàng, Xuất hóa đơn, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua)…

6. Trên danh sách chứng từ, bổ sung các trạng thái đang ghi sổ, đang đồng bộ, đang đồng bộ và ghi sổ,…

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.