1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R26
 5. 12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng

12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng

1. Mục đích

Từ phiên bản R26 trở đi, khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng thì phần mềm AMIS.VN sẽ hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi kế toán muốn lập bảng tính chi tiết hoa hồng theo từng chứng từ thu tiền khách hàng thì phải in báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng và tự điền tay thông tin nhân viên để tính hoa hồng cho nhân viên gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R26 trở đi: Phần mềm AMIS.VN – Kế toán bổ sung cột Nhân viên bán hàng trên Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng giúp kế toán thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.
  Để hiển thị cột Nhân viên bán hàng trên báo cáo, khách hàng thực hiện như sau:

  • Trên Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng, nhấn chuột phải tại dòng tiêu đề báo cáo và tích chọn Tên NVBH.

  • Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện sửa mẫu bằng cách:
   • Tại Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng chọn Mẫu\Quản lý mẫu, nhấn Sửa.
   • Tại trường Tên NVBH tích chọn Hiển thị.

   • Chương trình hiển thị thông tin Tên nhân viên trên báo cáo giúp kế toán thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.