1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R8
  5. 1. Bỏ thông tin dung lượng dữ liệu trên Desktop để tránh khách hàng hiểu nhầm với dung lượng tài nguyên trên AMIS

1. Bỏ thông tin dung lượng dữ liệu trên Desktop để tránh khách hàng hiểu nhầm với dung lượng tài nguyên trên AMIS

1. Mục đích

Bỏ thông tin dung lượng dữ liệu trên Desktop để tránh kế toán hiểu nhầm với dung lượng tài nguyên trên AMIS

2. Thay đổi chi tiết

  • Trước phiên bản R8: Khi xem thông tin của dữ liệu kế toán tại menu Tệp/Thông tin dữ liệu, chương trình hiển thị dòng Dung lượng dữ liệu (thể hiện thông tin dung lượng dữ liệu trên Desktop) dễ khiến khách hàng hiểu nhầm với dung lượng tài nguyên trên AMIS.

  •  Từ phiên bản R8 trở đi: Trên Thông tin dữ liệu kế toán bỏ dòng Thông tin dung lượng dữ liệu trên desktop.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.