1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R8
 5. 4. Cho phép theo dõi dự kiến chi và thực chi của đơn đặt hàng

4. Cho phép theo dõi dự kiến chi và thực chi của đơn đặt hàng

1. Mục đích

Cho phép Kế toán khai báo và theo dõi dự kiến chi và thực chi của Đơn đặt hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung thêm cột Dự kiến chi, Thực chi, Số còn phải chi trên danh sách Đơn đặt hàng
  • Trước phiên bản R8: Trên danh sách Đơn đặt hàng không có cột Dự kiến chi, Thực chi, Số còn phải chi.
  • Từ phiên bản R8 trở đi: Bổ sung thêm 3 cột là Dự kiến chi, Thực chi, Số còn phải chi trên danh sách Đơn đặt hàng cho phép theo dõi thông tin số tiền Dự kiến chi, Thực chi, Số còn phải chi của từng Đơn đặt hàng.

                  

 • Bổ sung thêm tab Dự kiến chi, Thực chi
  • Trước phiên bản R8: Ở dưới danh sách chi tiết của của mỗi đơn đặt hàng chỉ có tab Hàng hóa, dịch vụ và tab Bán hàng.
  • Từ phiên bản R8 trở đi: Bổ sung thêm tab Dự kiến chi, Thực chi.
   • Tab Dự kiến chi cho phép kế toán nhập thông tin dự kiến chi liên quan đến Đơn đặt hàng.

   • Tab Thực chi cho phép kế toán theo dõi những chứng từ chi tiền phát sinh từ Đơn đặt hàng.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.