1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R8
 5. 3. Cho phép theo dõi được thực thu, số còn phải thu của đơn hàng

3. Cho phép theo dõi được thực thu, số còn phải thu của đơn hàng

1. Mục đích

Cho phép Kế toán theo dõi Thực thuSố còn phải thu của từng đơn đặt hàng

2. Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung thêm cột Thực thu và Số còn phải thu trên danh sách Đơn đặt hàng
   • Trước phiên bản R8: Trên danh sách Đơn đặt hàng không có cột Thực thu, Số còn phải thu.
   • Từ phiên bản R8 trở đi: Bổ sung thêm 2 cột là Thực thuSố còn phải thu trên danh sách Đơn đặt hàng cho phép theo dõi thông tin số tiền Thực thu và Số còn phải thu của từng Đơn đặt hàng.

 • Bổ sung thêm tab Thực thu ở danh sách chi tiết của Đơn đặt hàng
  • Trước phiên bản R8: Ở dưới danh sách chi tiết của của mỗi đơn đặt hàng chỉ có tab Hàng hóa, dịch vụ và tab Bán hàng.
  • Từ phiên bản R8 trở đi: Bổ sung thêm tab Thực thu cho phép kế toán theo dõi những chứng từ thu tiền phát sinh từ Đơn đặt hàng.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.