1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R8
  5. 7. Cho phép chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên SME2012 lên để sử dụng

7. Cho phép chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên SME2012 lên để sử dụng

1. Mục đích

Cho phép chuyển được các mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN-Kế toán để tiếp tục sử dụng.

Lưu ý: Đối với các mẫu hóa đơn, chứng từ đã được MISA hỗ trợ sửa cách lấy số liệu (sửa store) để đáp ứng nhu cầu quản trị của khách hàng trên MISA SME.NET 2012 thì không đáp ứng chuyển đổi lên AMIS.VN-Kế toán. Để sử dụng được các mẫu biểu này trên AMIS.VN-Kế toán thì phải sửa lại mẫu.


 2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên MISA SME.NET 2012 thực hiện tải về máy các mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên AMIS.VN-Kế toán

Bước 2: Trên AMIS.VN-Kế toán thực hiện chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012 lên để sử dụng
Khuyến nghị: Việc chuyển đổi các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN nên được thực hiện trên máy chủ, sau đó copy các mẫu đã chuyển lên cho các máy trạm khác sử dụng.
Lưu ý: Khi
máy chủ kết nối vào dữ liệu kế toán khác thì các mẫu hóa đơn, chứng từ
đã lấy về AMIS.VN sẽ bị mất và phải thực hiện chuyển lại.


Trước khi chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên, cần lưu lại các mẫu trên AMIS.VN để có thể phục hồi lại khi cần. Thao tác thực hiện:

1. Vào folder chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán.
2. Chọn thư mục Client\Report.
3. Copy toàn bộ thư mục ReportTemplate để lưu vào vị trí khác (không nên lưu vào ổ đĩa C để tránh trường hợp mất dữ liệu khi phải cài lại máy).Thực hiện chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên theo các bước sau:

1. Vào folder chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán.
2. Chọn thư mục Client\Bin\Report Management Tool ACT.


3.
Đăng nhập vào dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán muốn
chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012 lên.


4. Nhấn Thêm.
5. Tại mục
 Tệp mẫu: nhấn vào biểu tượng , chọn đường dẫn đến thư mục chứa các mẫu hóa đơn, chứng từ cần chuyển lên.

6. Thông tin Script dữ liệu Tên mẫu chương trình sẽ tự động lấy lên tương ứng theo mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển lên.

Lưu ý: Trường hợp tên mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012 đã bị sửa trước khi chuyển lên AMIS.VN thì tại mục Script dữ liệu cần chọn lại hóa đơn, chứng từ gốc tương ứng trên MISA SME.NET 2012.


7. Nhấn Đồng ý. Khi đó, các mẫu hóa đơn, chứng từ được chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên sẽ có thêm biểu tượng bên cạnh để dễ nhận biết khi in.

8. Do các mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển lên chỉ được lưu theo từng máy nên để các máy khác có thể in được mẫu hóa đơn, chứng từ này cần copy các mẫu hóa đơn, chứng từ muốn sử dụng tại thư mục Client\Report\ReportTemplate trên máy chủ vào thư mục Client\Report\ReportTemplate trên máy trạm.

 

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhiều mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên, để tránh mất thời gian trong việc tìm kiếm các mẫu hóa đơn, chứng từ để copy từ máy chủ sang máy trạm có thể thực hiện Copy toàn bộ các mẫu hóa đơn, chứng từ tại thư mục Client\Report\ReportTemplate trên máy chủ vào thư mục Client\Report\ReportTemplate trên máy trạm và chọn không ghi đè vào các mẫu đã có.
     


Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.