1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép lập chứng từ bán hàng thì tự động lấy thông tin đơn vị theo đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán

Cho phép lập chứng từ bán hàng thì tự động lấy thông tin đơn vị theo đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R34, khi kế toán lập chứng từ bán hàng từ Đề nghị xuất hóa đơn, Hóa đơn bán hàng, Hợp đồng bán thì tự động lấy thông tin đơn vị theo đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán lên chứng từ bán hàng để giúp kế toán, ban lãnh đạo quản lý được doanh thu bán hàng theo đơn vị, khối kinh doanh.

2. Chi tiết thay đổi

    • Từ trước phiên bản R34: Khi lập chứng từ bán hàng từ Đề nghị xuất hóa đơn thì chưa thể lấy được thông tin đơn vị thực hiện của Hợp đồng xuống cho chứng từ mà kế toán phải mất công chọn lại đơn vị. Điều này rất mất thời gian trong khi đơn vị lại có nhu cầu thống kê doanh thu theo đơn vị, để tránh trường hợp kế toán quên không nhập đơn vị thì số liệu lên báo cáo sẽ không khớp.
    • Từ phiên bản R34 trở đi: Khi lập chứng từ bán hàng từ Đề nghị xuất hóa đơn, Hóa đơn bán hàng, Hợp đồng bán thì tự động lấy thông tin đơn vị theo đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán lên chứng từ bán hàng.

1. Thêm hợp đồng bán hàng có đơn vị thực hiện


2. Vào Bán hàng\Thêm chứng từ bán hàng, chọn Lập từ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán vừa thêm. Đơn vị của chứng từ bán hàng được tự động lấy theo Đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán.

3. Vào Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn, click chuột phải vào Đề nghị xuất hóa đơn được lập từ hợp đồng\Chọn Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng. Đơn vị của chứng từ bán hàng được tự động lấy theo Đơn vị thực hiện của Hợp đồng bán.
4. Vào Hợp đồng bán\Danh sách hợp đồng bán, click chuột phải vào Hợp đồng bán, chọn Sinh chứng từ bán hàng. Đơn vị của chứng từ bán hàng được tự động lấy theo Đơn vị
thực hiện của Hợp đồng bán.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.