1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R34
 5. Kế toán khi nhận được hóa đơn điện tử của người bán cũng sử dụng Meinvoice thì phần mềm sẽ tự động hạch toán mà không cần nhập tay

Kế toán khi nhận được hóa đơn điện tử của người bán cũng sử dụng Meinvoice thì phần mềm sẽ tự động hạch toán mà không cần nhập tay

1. Mục đích

Chương trình cải tiến tự động nhận hóa đơn điện từ hệ thống MeInvoice.vn và hạch toán vào phần mềm kế toán giúp kế toán giảm thiểu đến 80% thời gian nhập liệu chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R34: Khi kế toán nhận được hóa đơn điện tử từ khách hàng, thì sẽ vào chương trình thêm chứng từ và nhập liệu đầy đủ các thông tin
 • Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình cải tiến tự động nhận hóa đơn điện từ hệ thống MeInvoice.vn và hạch toán vào phần mềm kế
  toán giúp kế toán giảm thiểu đến 80% thời gian nhập liệu chứng từ.

1. Vào Mua hàng, thêm Chứng từ mua hàng hóa, chọn Tiện ích, chương trình bổ sung chức năng Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử.

2. Chọn Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử, có hai tùy chọn nhập hóa đơn điện tử: Chọn từ tra cứu Mã số thuếChọn từ tệp hóa đơn điện tử

 • Khi chọn Từ tra cứu mã số thuế:
  • Nhập mã tra cứu hóa đơn điện tử.

  • Chọn Đồng ý, chương trình tự động nhập các thông tin từ hóa đơn điện tử vào chứng từ mua hàng

 • Khi chọn Từ tệp hóa đơn điện tử:
  • Chọn file xml Hóa đơn điện tử.

  • Chọn Đồng ý, chương trình tự động nhập các thông tin từ hóa đơn điện tử vào chứng từ mua hàng

3. Chức năng tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử được thực hiện tương tự ở các loại chứng từ:

 • Chứng từ mua dịch vụ
 • Trả lại hàng bán
 • Giảm giá hàng mua
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.