1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R34
 5. Cho phép xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn

Cho phép xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn

1. Mục đích

Chương trình bổ sung thêm chức năng Xuất hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, cho phép kế toán có thể xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn, giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R34: Chương trình chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn.
 • Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình bổ sung thêm chức năng Xuất hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, cho phép kế toán có thể xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn.

1. Khi lập Hóa đơn bán hàng từ Đề nghị xuất hóa đơn:

  • Vào Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn, click chuột phải vào Đề nghị xuất hóa đơn có tình trạng là Đã duyệt đề nghị, bổ sung thêm chức năng Xuất hóa đơn.

 • Chọn Xuất hóa đơn bán hàng, chương trình tự động sinh hóa đơn bán hàng có thông tin từ đề nghị xuất được chọn.

2. Xem Danh sách hợp đồng

  • Vào Hợp đồng\Danh sách hợp đồng, đổi tên cột Giá trị đã xuất hóa đơn thành Giá trị đã hạch toán doanh thu bằng tổng giá trị trên chứng từ bán hàng đã lập có gắn hợp đồng.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.