1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp nhập mã số thuế thì hệ thống lấy được các thông tin liên quan đến khách hàng

Cho phép khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp nhập mã số thuế thì hệ thống lấy được các thông tin liên quan đến khách hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R34, khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, kế toán nhập mã số thuế thì chương trình sẽ tự động lấy được các thông tin liên quan giống như khai báo trên đăng ký kinh doanh giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

    • Từ trước phiên bản R34: Khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, kế toán sẽ khai báo đầy đủ các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp trên chương trình.
    • Từ phiên bản R34 trở đi: khi thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, kế toán nhập mã số thuế thì chương trình sẽ tự động lấy được các thông tin liên quan giống như khai báo trên đăng ký kinh doanh giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu.

1. Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng, chọn Thêm, chọn 1.Tổ chức, bổ sung chức năng Lấy dữ liệu

2. Chọn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ lấy được các thông tin liên quan đến khách hàng.

3. Vào Danh mục/Đối tượng/Nhà cung cấp, chọn Thêm, chọn 1.Tổ chức, bổ sung chức năng Lấy dữ liệu giống như khi khai báo Khách hàng đã mô tả.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.