1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R26
  5. 6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC

6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R26, phần mềm thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng quy định Theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC

2. Chi tiết thay đổi

Chương trình thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trên một số giao diện và tờ khai thuế để đáp ứng đúng quy định:

  • Trên Nghiệp vụ/Thuế/Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế.
  • Trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) – Tờ khai lần đầu.
  • Trên các tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT); Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT); Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT); Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN); Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB); Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN); Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.