1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R26
 5. 8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng

8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng

1. Mục đích

Cải tiến nội dung các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng được phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Trên email thông báo tài khoản và xác nhận tài nguyên phần mềm hóa đơn điện tử không thể hiện rõ thông tin tài khoản kết nối gây khó khăn cho khách hàng khi đăng nhập để sử dụng phần mềm.
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice thể hiện rõ các thông tin cần thiết
    • Sau khi thực hiện gửi đơn hàng thành công, MISA sẽ gửi email thông báo xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng như sau:

  • Khi MISA cấp tài nguyên sử dụng phần mềm MeInvoice, khách hàng sẽ nhận được email thông báo như sau:

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.