Báo cáo khen thưởng

Sau khi thực hiện khen thưởng hoặc định kỳ hàng năm, nhân sự sẽ tiến hành thống kê, báo cáo về hoạt động khen thưởng để phục vụ mục đích quản lý chung của công ty và ban lãnh đạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Khác\Khen thưởng và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Khen thưởng.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

  • Đối với các biểu đồ, có thể nhấn Lưu biểu đồ để tải biểu đồ về máy.

Danh sách báo cáo

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Báo cáo tổng hợp khen thưởng theo phòng ban Cho phép tổng hợp số lần khen thưởng, giá trị khen thưởng theo từng phòng ban trong đơn vị

2

Danh sách khen thưởng theo phòng ban Cho phép tổng hợp thông tin chung về quyết định khen thưởng của từng phòng ban, bao gồm: quyết định khen thưởng cho cả phòng và quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc phòng đó.

3

Danh sách khen thưởng theo nhân viên Cho phép thống kê thông tin khen thưởng của từng nhân viên về: Số lần, lý do, hình thức, giá trị, trạng thái thực hiện.

4

Báo cáo chi tiết khen thưởng Cho phép thống kê chi tiết từng quyết định khen thưởng về: Thời gian, lý do, người quyết định khen thưởng, người được khen thưởng, giá trị khen thưởng…

5

Báo cáo tổng hợp nhân viên được khen thưởng Cho phép thống kê theo tháng, quý hoặc năm về: số lượng nhân viên được khen thưởng, đó là những nhân viên nào và giá trị khen thưởng là bao nhiêu

6

Biểu đồ phân tích chi phí khen thưởng theo phòng ban Cho phép phân tích chi phí khen thưởng của từng phòng ban trong một khoảng thời gian hoặc một chu kỳ thời gian.
7 Biểu đồ phân tích chi phí khen thưởng trong năm
Cho phép nhân sự phân tích và so sánh được chi phí khen thưởng trong năm qua các tháng/quý của 1 đơn vị hoặc phòng ban nhất định

 

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.