Lập quyết định khen thưởng

Khi có nhân viên được khen thưởng, nhân sự căn cứ vào kết luận của hội đồng
khen thưởng hoặc quyết định của lãnh đạo để lập quyết định khen thưởng cho nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Khai báo từng quyết định Khen thưởng

Sau khi đề xuất khen thưởng được phê duyệt, nhân sự sẽ tiến hành lập quyết định khen thưởng.

Vào phân hệ Khác\Khen thưởng.

Nhấn Thêm.

Khai báo Thông tin khen thưởng:

 • Chọn khai báo quyết định khen thưởng Bằng văn bản hoặc Bằng lời:
 • Kế hoạch KT: Lựa chọn kế hoạch khen thưởng tương ứng đã lập.
 • Nguồn NSKT: Là nguồn ngân sách được sử dụng để khen thưởng.

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian cho nhân sự, chương trình cho phép thiết lập sẵn
giá trị ngầm định khi thêm mới quyết định khen thưởng cho một số nội
dung thường lặp lại như: Đối tượng, Nguồn NSKT, Trạng thái. Xem hướng dẫn thiết lập giá trị ngầm định tại đây.

Khai báo Nhân viên được khen thưởng:

 • Tại tab Nhân viên được khen thưởng, nhấn Chọn nhân viên.

 • Chọn Cơ cấu tổ chức, sau đó tích chọn nhân viên được khen thưởng trên danh sách.

 • Nhấn Chọn.

Lưu ý:

 • Chương trình tự động lấy thông tin vào cột Lý do và cột Trạng thái, tương ứng với thông tin đã khai báo tại tab Thông tin khen thưởng.
 • Khi có thay đổi thông tin trên hồ sơ nhân viên, chương trình sẽ tự động cập nhật Mã nhân viên, Họ và tên, Vị trí công việc, Đơn vị công tác theo thông tin thay đổi.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Sau khi nhấn Cất, trên danh sách quyết định khen thưởng, chương trình sẽ tự động lấy vào tab Nhân viên được khen thưởng tất cả nhân viên đã khai báo. Đồng thời, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin khen thưởng vào hồ sơ của nhân viên có trên danh sách khen thưởng, tại phân hệ Hồ sơ\Tab Khen thưởng.

 • Nhân sự có thể lập nhiều văn bản theo mẫu có sẵn liên quan đến quyết định khen thưởng để in ra trình ban giám đốc phê duyệt hoặc lưu vào hồ sơ nhân viên bằng cách chọn Tiện ích\Trộn quyết định khen thưởng. Xem chi tiết hướng dẫn Trộn văn bản tại đây.

Nhân bản quyết định Khen thưởng

Khi nhân sự khai báo quyết định khen thưởng mới, có thông tin khen thưởng gần giống với quyết định khen thưởng đã khai báo từ trước thì có thể sử dụng chức năng nhân bản để lập nhanh quyết định khen thưởng đó.

Vào phân hệ Khác\Khen thưởng.

Trên danh sách quyết định khen thưởng, chọn quyết định khen thưởng muốn nhân bản.

Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Chương trình sẽ tự động mở giao diện Thêm mới quyết định khen thưởng, trong đó:

 • Ngày quyết định/Ngày khen thưởng: Hiển thị ngày hiện tại của hệ thống
 • Trạng thái: Là giá trị được thiết lập ngầm định tại Hệ thống\Thiết lập ngầm định\Khen thưởng.
 • Các thông tin còn lại trên tab Thông tin khen thưởngNhân viên được khen thưởng: Là thông tin của quyết định khen thưởng được chọn để nhân bản.

Lưu ý: Chương trình không nhân bản tab Tài liệu đính kèm trên màn hình danh sách quyết định khen thưởng.

Nhập khẩu quyết định Khen thưởng từ tệp Excel

Trường hợp nhân sự theo dõi các quyết định khen thưởng ngoài ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự thì để giảm thời gian nhập liệu, nhân sự có thể nhập khẩu quyết định vào phần mềm bằng cách:

Vào phân hệ Khác\Khen thưởng.

Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu quyết định khen thưởng. Xem chi tiết hướng dẫn Nhập khẩu tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.