Lập kế hoạch khen thưởng

Căn cứ vào danh sách khen thưởng của năm trước, nhân sự lập kế hoạch khen thưởng cho cả năm của công ty.

Hướng dẫn thực hiện

Để thực hiện được chức năng này Nhân sự cần phải thiết lập hiển thị Kế hoạch khen thưởng trên giao diện Bàn làm việc. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Vào phân hệ Tổng quan, tại phần hiển thị Kế hoạch khen thưởng, nhấn Thêm.

Khai báo kế hoạch khen thưởng.

Nếu tích chọn Đã thực hiện thì Tổng chi phí thực tế = Tổng trường Tổng giá trị của các quyết định khen thưởng có chọn Kế hoạch khen thưởng tương ứng khi Lập quyết định khen thưởng.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.