Thiết lập giá trị ngầm định

Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo thông tin trên phân hệ Quản lý thời gian, Đánh giá, Khen thưởng, Sự cố.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Giá trị ngầm định.

Chọn phân hệ muốn thiết lập, sau đó lựa chọn giá trị ngầm định.

Nhấn Áp dụng. Mỗi khi khai báo thông tin trên các phân hệ đã thiết lập, chương trình sẽ mặc định hiển thị các thông tin theo thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.