Bảng tổng hợp nghỉ phép

Cho phép lập bảng tổng hợp nghỉ phép năm để thuận tiện theo dõi thông tin về ngày phép của từng nhân viên như: số ngày phép năm theo tiêu chuẩn, số ngày phép từ năm trước chuyển sang, số ngày phép còn lại…

Các trường hợp nghiệp vụ

Lập bảng tổng hợp nghỉ phép trong năm của nhân viên

Vào phân hệ Chấm công\Quản lý thời gian\Tổng hợp nghỉ phép.

Chọn cơ cấu tổ chức muốn tạo bảng, sau đó nhấn Tạo bảng.

Nhập năm và tích chọn Lập bảng tổng hợp nghi phép giữa năm trong trường hợp bắt đầu sử dụng AMIS.VN – Nhân sự vào giữa năm.

Nhấn Đồng ý, chương trình tự động lấy lên thông tin ngày phép của các nhân viên đã được ký hợp đồng lao động thuộc cơ cấu tổ chức đã chọn.

  • Thông tin Số NP năm trước còn lại, Số NP được nghỉ trong năm, Số NP đã nghỉ, Số NP theo thâm niên chương trình tự động tính toán.
  • Các thông tin còn lại như: Số NP năm trước chuyển sang, Số NP được thưởng thì Nhân sự có thể tự khai báo bổ sung.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ xác định số NP theo thâm niên nếu nhân sự có tích chọn Tự động tăng phép theo thâm niên khi khai báo hồ sơ nhân viên.
  • Trường hợp có tích chọn Lập bảng tổng hợp nghi phép giữa năm thì hiển thị thêm 2 cột Số NP đã nghỉ không theo đơnSố NP đã nghỉ theo đơn. Nhân sự có thể nhập thông tin cho cột Số NP đã nghỉ không theo đơn và cột Số NP đã nghỉ = (Số NP đã nghỉ không theo đơn + Số NP đã nghỉ theo đơn).

Lưu ý:

Chương trình tự động thêm nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ phép năm khi nhân sự thêm, sửa nhân viên thỏa mãn điều kiện sau:

  • Nhân viên chưa có tên trên bảng tổng hợp nghỉ phép năm hiện tại
  • Quá trình công tác là 1 trong các trạng thái: Đang làm việc, Không có việc làm, Đang làm thủ tục thôi việc, Đình chỉ công tác
  • Ngày bắt đầu công tác của nhân viên nằm trong khoảng khoảng thời gian của bảng tổng hợp nghỉ phép năm

Có thể nhập khẩu bảng tổng hợp nghỉ phép năm bằng cách nhấn Tiện ích\Nhập khẩu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Có thể cập nhật hàng loạt thông tin nghỉ phép của nhân viên bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Để lập được bảng tổng hợp nghỉ phép năm, nhân viên phải có một bản hợp
đồng chính thức (Hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác
định thời hạn) dưới tab Hợp đồng lao động của phân hệ Hồ sơ.

Có thể chọn thêm hoặc bỏ bớt nhân viên khỏi Bảng tổng hợp nghỉ phép năm bằng cách sử dụng chức năng Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ.

Hủy số ngày phép tồn từ năm trước sang

Tại một số đơn vị cho phép nhân viên chuyển số ngày nghỉ phép chưa nghỉ hết từ năm trước sang năm sau và được áp dụng trong một thời gian nhất định. Hết thời gian đó, số phép còn lại nhân viên chưa nghỉ hết sẽ hết giá trị và bị huỷ.

Vào phân hệ Chấm công\Quản lý thời gian\Tổng hợp nghỉ phép.

Chọn bảng tổng hợp nghỉ phép của năm hiện tại và nhấn Hủy phép.

Nhập thông tin Hủy phép đến ngày, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ lấy lên danh sách nhân viên đang còn phép của năm trước chuyển sang (tính đến ngày hủy phép).

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thực hiện hủy phép của toàn bộ nhân viên có trong danh sách trên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.