Lý do nghỉ

Danh mục Lý do nghỉ cho phép quản lý danh sách các lý do nghỉ và số ngày nghỉ tối đa tương ứng, phục vụ cho việc chấm công cho nhân viên trong phân hệ Quản lý thời gian Chấm công.

Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Lý do nghỉ.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của lý do nghỉ:

  • Ký hiệu chấm công: chọn trong danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Ký hiệu chấm công rồi nhấn Chọn.

Lưu ý: Có thể khai báo thêm Ký hiệu chấm công bằng cách nhấn Thêm => Xem hướng dẫn cách khai báo tương tự tại đây.

  • Số ngày nghỉ tối đa: nhập số ngày nghỉ tối đa của lý do nghỉ.  

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.