Theo dõi quá trình xử lý sự cố

Nhân sự thực hiện và theo dõi quá trình xử lý sự cố.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Khai báo nhân viên liên quan đến Sự cố

Vào menu Khác\Sự cố, chọn sự cố muốn khai báo.

Chọn tab Nhân viên liên quan và nhấn Chọn.

Tích chọn các nhân viên liên quan và nhấn Chọn.

Chọn nhân viên cần khai báo và nhấn Sửa.

Khai báo thông tin nhân viên liên quan đến sự cố trên tab Nhân viên tham gia.

  • Nhân viên phải bồi thường: trên tab Theo dõi nhân viên thực hiện bồi thường, nhấn Thêm dòng và khai báo thông tin bồi thường.
  • Nhân viên được bồi thường: chọn tab Các khoản nhân viên được bồi thường, nhấn Thêm dòng và khai báo thông tin được bồi thường.

Lưu ý: Trường hợp đã thực hiện xong xử lý sự cố cho nhân tiên thì chọn trạng thái Đã xử lý.

Bước 2: Khai báo quyết định xử lý Sự cố

Chọn tab Quyết định xử lý.

Khai báo thông tin quyết định xử lý sự cố.

Nhấn Cất.

Bước 3: Thông báo về sự cố và hình thức xử lý sự cố

Để gửi thông báo cho các nhân viên liên quan thì thực hiện như sau:

Chọn tab Nhân viên liên quan.

Chọn các nhân viên muốn gửi email, nhấn chuột phải và chọn Gửi email.

Tham khảo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Sau khi thực hiện xong các quyết định xử lý sự cố của tất cả các nhân
viên liên quan, nhân sự cập nhật kết quả của sự cố bằng cách:

  • Chọn sự cố và nhấn Sửa.

  • Chọn trang thái xử lý là Đã xử lý.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.