Khai báo sự cố

Khi phát sinh sự cố như kỷ luật lao động, tai nạn lao động, nhân sự sẽ thực hiện khai báo thông tin sự cố.

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Khác\Sự cố.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin liên quan đến sự cố.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu sự cố từ file Excel vào phần mềm bằng cách chọn Tiện ích\Nhập khẩu sự cố. Tham khảo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.