1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán

Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán

1. Mục đích

Báo cáo sổ chi tiết mua hàng lấy được các thông tin Tài khoản nợ/có, Đơn vị, Khoản mục chi phí để nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán để nhanh chóng kiểm tra tài khoản và khoản mục hạch toán.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R30: Để nắm được các thông tin Tài khoản Nợ/ Có, Đơn vị, Khoản mục chi phí, khách hàng cần vào từng chứng từ để xem chi tiết
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được các thông tin Tài khoản nợ/có, Đơn vị, Khoản mục chi phí giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán.

1. Chọn Báo cáo, tại mục Bán hàng, chọn Sổ chi tiết mua hàng
2. Thiết lập tham số xem báo cáo

3. Trên báo cáo Sổ chi tiết mua hàng, chương trình bổ sung các cột thông tin: TK Nợ, TK Có, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã KMCP, Tên KMCP giúp kế toán nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán.

Lưu ý: Trường hợp chưa nhìn thấy các cột thông tin, kế toán thực hiện sửa mẫu bằng cách:

  • Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của báo cáo, chọn Sửa mẫu
  • Tích chọn Hiển thị tại các dòng TK nợ, TK có, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã KMCP, Tên KMCP

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.