1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền

Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã
trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng để thực hiện lên 1 hợp đồng bán và tổng số tiền
phải thu, đã tạm ứng, đã thanh toán, còn phải thu của hợp đồng bán đó làm căn cứ cân
đối dòng tiền.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Trường hợp đơn vị bán hàng theo hợp đồng, 1 hợp đồng bán được tiến hành bởi nhiều hợp đồng mua và ngược lại. Kế toán phải theo dõi để thực hiện 1 hợp đồng bán cần tiến
  hành bao nhiêu hợp đồng mua và tổng số tiền phải thu, phải trả (số tiền đã xuất
  hóa đơn), đã tạm ứng, đã thu, đã trả, còn phải thu, còn phải trả để có căn cứ
  cân đối dòng tiền. Tuy nhiên, do phần mềm chưa đáp ứng nên kế toán phải theo dõi trên file excel mất rất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu công nợ phải trả theo hợp đồng đáp ứng nghiệp vụ của kế toán.

Giả sử, trong tháng 01/2018 đơn vị phát sinh hợp đồng bán tương ứng với nhiều hợp đồng mua như sau:

 • Ngày 01/01/2019, đơn vị ký hợp đồng bán số 01/HĐB với Công ty cổ phần An Viên có tổng giá trị hợp đồng là 150 triệu, khách hàng đã ứng trước 50 triệu theo Phiếu thu số PT000042

 • Ngày 03/01/2019, để thực hiện hợp đồng bán trên, công ty phải thực hiện mua số hàng trên từ 2 nhà cung cấp:
  • Công ty ký hợp đồng mua số 01/HDM với Công ty cổ phần Bình Minh có giá trị là 60 triệu


   Ký hợp đồng mua số 02/HDM với Công ty TNHH Bảo Ngọc có giá trị 55 triệu

=> Xem Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu – công nợ phải trả theo hợp đồng như sau:

1. Vào menu Báo cáo, tại mục Hợp đồng. Chọn Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu – công nợ phải trả theo hợp đồng


2. Thiết lập tham số báo cáo


3. Chương trình hiển thị báo cáo giúp kế toán nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã
trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng để thực hiện lên 1 hợp đồng bán và tổng số tiền
phải thu, đã tạm ứng, đã thanh toán, còn phải thu của hợp đồng bán đó làm căn cứ cân
đối dòng tiền.Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.