1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile

Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile

1. Mục đích

Khi nhân viên kinh doanh lập đơn đặt hàng trên AMIS CRM Mobile chương trình tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng đó xuống kế toán và đồng thời lấy được các thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Nhân viên kinh doanh lập đơn hàng trên AMIS CRM Mobile, chương trình cập nhật thông tin đơn hàng trên AMIS.VN – Bán hàng mà không tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng xuống AMIS.VN – Kế toán, dẫn đến nhân viên kinh doanh phải thực hiện cập nhật lại thông tin đơn đặt hàng trên AMIS.VN – Bán hàng để chương trình cập nhật trên AMIS.VN – Kế toán
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng mà nhân viên kinh doanh lập trên AMIS CRM Mobile, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khác hàng về AMIS.VN – Kế toán

1. Tự động lấy được thông tin đơn hàng được lập trên AMIS CRM Mobile về AMIS.VN – Kế toán

  • Khi nhân viên kinh doanh lập đơn hàng với tình trạng Đề nghị ghi trên AMIS.VN CRM

  • Chương trình tự động lấy thông tin đơn hàng về tab Đơn đặt hàng trên AMIS.VN – Kế toán


2. Tự động lấy thông tin khách hàng được thêm trên AMIS CRM

 • Khi kế toán Thêm khách hàng trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình tự động thêm mới khách hàng trên AMIS CRM
 • Khi kế toán Sửa khách hàng trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình tự động cập nhật khách hàng trên AMIS CRM

3. Tự động cập nhật vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán sang AMIS CRM

 • Khi Thêm vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình tự động thêm mới vật tư hàng hóa trên AMIS CRM
 • Khi Sửa vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình tự động cập nhật vật tư hàng hóa trên AMIS CRM
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.