1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng

Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng

1. Mục đích

Chương trình hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R30 trở đi: Trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo, giúp kế toán có thể xem được Số lượng đã giao và Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo.
  1. Vào menu Báo cáo, tại nhóm Bán hàng, chọn Tình hình thực hiện đơn hàng

2. Chương trình bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo trên cửa sổ thiết lập tham số tùy chọn.

3. Khi tích chọn tùy chọn này thì chương trình chỉ lấy Số lượng đã giao, Số lượng đã giao theo ĐVC, Doanh số đã thực hiện, Doanh số đã thực hiện trước thuế của các chứng từ có ngày chứng từ <= Đến ngày của kỳ báo cáo đang xem.

Các bước thực hiện

 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng, tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại
 • Thêm mới chứng từ Đơn đặt hàng, có thông tin như sau:

 • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/07/2017

 • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/12/2017

 • Xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng đến ngày 31/7/2017:
  • Trường hợp tích chọn tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo 

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau:

  • Trường hợp không tích chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau: 

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.