1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa

Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa

1. Mục đích

Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R30: Khi kế toán nhập từ khóa để tìm kiếm tại các cột trên danh sách thì phần mềm thực hiện tìm kiếm luôn trong khi đang gõ và chỉ thực hiện tìm kiếm trên trang đang gõ nên gây khó khăn trong việc xuất khẩu toàn bộ kết quả tìm kiếm
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Cải tiến cách thức tìm kiếm trên danh sách tồn kho vật tư, hàng hóa: khi kế toán nhập từ khóa tìm kiếm tại các cột, sau khi nhấn Enter để xác nhận đã nhập xong từ khóa thì chương trình mới bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm.

Giả sử, trên danh sách nhập kho vật tư, hàng hóa, kế toán muốn tìm kiếm các mặt hàng Dây đeo đồng hồ, thực hiện như sau:

1. Trên ô tìm kiếm của cột Tên hàng, kế toán gõ từ khóa tìm kiếm là Dây đeo. Trong quá trình gõ từ khóa, chương trình sẽ không thực hiện việc tìm kiếm.

2. Nhấn Enter, chương trình bắt đầu tìm kiếm và hiển thị các mặt hàng dây đeo trên danh sách.

      Lưu ý: Sau khi gõ từ khóa để tìm kiếm nhưng chưa nhấn Enter mà nhấn chuột sang vị trí khác thì chương trình sẽ xóa từ khóa đã nhập và việc tìm kiếm sẽ không được thực hiện.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.