1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng

Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được số tiền thanh toán của khách hàng theo từng nhân viên bán hàng làm căn cứ tính hoa hồng cho nhân viên

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R30: Chương trình chưa có báo cáo nào tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo Nhân
    viên, Khách hàng và công trình
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo Nhân viên, Khách hàng và công trình trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng

1. Vào Báo cáo, chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng 

2. Thiết lập tham số báo cáo, chọn xem báo cáo theo Nhân viên và khách hàng

3. Chương trình bổ sung thêm các cột thông tin Thanh toán (nguyên tệ), Thanh toán, Giảm trừ khác (nguyên tệ), Giảm trừ khác giúp kế toán biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ là bao nhiêu

Lưu ý: Trường hợp chưa nhìn thấy các cột thông tin, kế toán thực hiện sửa mẫu bằng cách

  • Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của báo cáo, chọn Sửa mẫu
  • Tích chọn Hiển thị tại các dòng Thanh toán (nguyên tệ), Thanh toán, Giảm trừ khác (nguyên tệ), Giảm trừ khác

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.