Bỏ sắp xếp

1. Nội dung

Sau khi thực hiện sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần tại một cột bất kỳ trên (chứng từ, danh mục, báo cáo…) thì cho phép quay lại cách sắp xếp mặc định ban đầu của chương trình.

2. Các bước thực hiện

Ví dụ: Danh sách Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ đang được sắp xếp theo trình tự Số chứng từ tăng dần.

Để quay trở lại sắp xếp mặc định ban đầu thực hiện như sau:

1. Để con trỏ chuột vào dòng tiêu đề của các cột, nhấn chuột phải.
2. Chọn Bỏ sắp xếp. Danh sách sẽ được sắp xếp lại theo mặc định ban đầu.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.