Tìm và chọn nhanh thông tin khi khai báo

1. Nội dung

Cho phép tìm nhanh thông tin thông tin các danh mục, chứng từ trong quá trình nhập liệu trên phần mềm, giúp giảm thiểu thời gian và thao tác cho Kế toán. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm nhanh và chọn một thông tin
Ví dụ 1: Tìm nhanh đối tượng nhân viên.
1. Nhấn vào biểu tượng đối với thông tin cần tìm kiếm trên giao diện khai báo.
2. Nhấn vào biểu tượng (hoặc nhấn phím F3).

3. Tìm kiếm thông tin nhân viên.
4. Chọn nhân viên, sau đó nhấn Đồng ý.

Ví dụ 2: Tìm nhanh đối tượng khách hàng
1. Nhấn vào biểu tượng
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm khách hàng. Nhấn Tìm kiếm.
3. Chọn khách hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

2.2. Tìm nhanh và chọn nhiều thông tin cùng lúc
Ví dụ: Tìm nhanh đối tượng vật tư hàng hoá.
1. Nhấn vào biểu tượng đối với thông tin cần tìm kiếm trên giao diện khai báo.
2. Nhấn vào biểu tượng (hoặc nhấn phím F3).

3. Tìm kiếm thông tin nhân viên.
4. Chọn nhân viên, sau đó nhấn Đồng ý.

 

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.