Chọn chứng từ mua, nhập VTHH và mã quy cách

1. Nội dung

Chọn thông tin chứng từ mua, nhập vật tư hàng hóa khi được bán hoặc xuất/chuyển kho. => Áp dụng đối với các vật tư, hàng hoá tính giá theo phương pháp Đích danh.  

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn chuột phải vào vật tư hàng hóa trên các chứng từ bán hàng (kiêm phiếu xuất kho), trả lại hàng mua, nhập kho, chuyển kho,… Ví dụ: Trên chứng từ bán hàng.
2. Chọn Chọn CT mua, nhập VTHH và mã quy cách (hoặc nhấn phím F8).
3. Tích chọn bán từ chứng từ mua hàng nào.
4. Nhập số lượng bán và nhấn Chọn.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.