Bổ sung báo cáo kế toán trên website AMIS.

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung thêm một số báo cáo để quản lý có thể xem báo cáo kế toán được trên website AMIS.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R36: Khi quản lý muốn xem báo cáo thì phải cài phần mềm AMIS ACT 2.0 ở máy tính.
  • Từ phiên bản R36 trở đi: chương trình bổ sung thêm một số báo cáo để quản lý có thể xem báo cáo kế toán được trên website AMIS.

1. Vào ứng dụng Kế toán trên website amis, chọn Mở dữ liệu

 

2. Chọn Tất cả báo cáo, hiển thị danh sách báo cáo.

  

Lưu ý:
Tại phiên bản R36, MISA bổ sung thêm 5 báo cáo.

  1. Sổ chi tiết tiền quỹ tiền mặt
  2. Bảng kê số dư ngân hàng
  3. Tổng hợp mua hàng (thống kê theo mặt hàng)
  4. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
  5. Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấpNgười dùng chỉ có quyền xem báo cáo trên web khi có quyền xem báo cáo trên máy tính.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.