1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R36
  5. Kế toán mong muốn từ đề nghị xuất hóa đơn khi sinh Hóa đơn hoặc CTBH kèm hóa đơn thì có thể xuất được hóa đơn thay thế

Kế toán mong muốn từ đề nghị xuất hóa đơn khi sinh Hóa đơn hoặc CTBH kèm hóa đơn thì có thể xuất được hóa đơn thay thế

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung thêm “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu. trên Tab Khác khi thực hiện Xuất hóa hàng loạt hoặc Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng hàng loạt.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R36: Khi Xuất hóa hàng loạt hoặc Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng hàng loạt không có “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu. trên Tab Khác.
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Khi Xuất hóa hàng loạt hoặc Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng hàng loạt bổ sung thêm “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu. trên Tab Khác.

1. Khi người dùng sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện sinh hàng loạt Hóa đơn bán hàng chọn “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu. trên Tab Khác 
Vào
Đề nghị xuất hóa đơn\Chọn nhiều Đề nghị xuất hóa đơn\Chuột phải chọn Xuất hóa đơn\Hiển thị Lập hóa đơn\Trên tab.Khác bổ sung thêm “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu.
  

2. Khi người dùng sử dụng không dùng hóa đơn điện tử thực hiện sinh hàng loạt Hóa đơn bán hàng chọn “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu. trên Tab Khác 
Vào 
Đề nghị xuất hóa đơn\Chọn nhiều Đề nghị xuất hóa đơn\Chuột phải chọn Xuất hóa đơn\Hiển thị Lập hóa đơn\Trên tab.Khác bổ sung thêm “Checkbox Thay thế cho HĐ số…Ngày…Mẫu số…Ký hiệu.
 

3. Chương trình cũng bổ sung thêm tính năng ở Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.