1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R36
 5. Cho phép lập chứng từ bán hàng từ file excel đặt hàng của khách hàng

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ file excel đặt hàng của khách hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình cho phép sao chép dữ liệu từ file excel vào chứng từ bán hàng, mua hàng, … 

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R36: Đơn vị lập đơn đặt hàng ngoài excel, mỗi đơn đặt hàng có rất nhiều hàng hóa chỉ hiển thị Tên hàng hóa. Kế toán lập chứng từ bán hàng theo các mặt hàng trên đơn hàng, hiện đang phải nhập từng dòng hàng hóa chi tiết trên chứng từ bán hàng rất mất thời gian.
 • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép sao chép dữ liệu từ file excel vào chứng từ bán hàng, mua hàng, …

1. Đơn vị có báo giá ở file excel:

BẢNG BÁO GIÁ THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
   
  Kính gửi : Quý Nhà Trường      
  Xin gửi đến Quý trường bảng báo giá thực phẩm như sau:
               
STT MÃ SP TÊN HÀNG HÓA ĐVT GIÁ NHẬP Lợi nhuận ĐƠN GIÁ (VND) GHI CHÚ
I   THỊT LỢN SẠCH      
1 Nạc thăn Kg 93,000 120% 112,000  
2 Nạc thăn xay Kg 92,000 120% 110,000  
3 Thăn sấn Kg 90,000 121% 109,000  
4 Thăn sấn lột bì Kg   112,000  
5 Thăn sấn xay Kg   112,000  
6 Nạc vai Kg 95,000 125% 119,000  
7 Nạc vai xay Kg 94,000 125% 118,000  
8 Vai sấn Kg 92,000 123% 104,000  
9 Vai sấn lột bì Kg 95,000 123% 108,000  
10 Nạc mông Kg 94,000 120% 113,000  
11 Nạc mông xay Kg 94,000 120% 113,000  
12 Mông sấn Kg 90,000 120% 104,000  
13 Mông sấn Kg 79,000 135% 107,000  
14 Mông sấn xay Kg 79,000 135% 107,000  
15 Ba chỉ Kg 104,000 119% 124,000  
16 Thịt chân giò rút xương Kg 91,000 125% 114,000  
17 Sườn non Kg 120,000 120% 144,000  

2. Kế toán lập chứng từ bán hàng từ theo báo giá trên:

 • Vào Bán hàng, thêm Chứng từ bán hàng
 • Copy cột Tên hàng hóa trên file excel, trên chứng từ bán hàng tại cột tên hàng ấn Ctrl+Shift+V để sao chép vào cột (Hoặc click chuột phải chọn Sao chép nhiều dòng excel vào chứng từ)


  • Chương trình sẽ tự đồng điền mã hàng hóa nếu tên hàng hóa trùng với tên hàng hóa trên danh mục. Nếu nhiều tên hàng trùng thì ngầm định chọn 1 mặt hàng đầu tiên trong danh sách tìm được.
  • Nếu tên hàng hóa không trùng với tên hàng hóa trên danh mục thì mã hàng hóa sẽ bỏ trống, Kế toán sẽ chọn mã hàng. Lần sau nếu Kế toán sao chép tên hàng hoá chưa có trên phần mềm nhưng trùng với tên đã từng được sao chép vào trước đó thì hệ thống sẽ tự động nhận biết để điền mã hàng.
 • Chương trình cho phép thực hiện sao chép ở các cột: Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Đơn giá sau thuế
 • Chức năng sao chép thực hiện được trên các chứng từ sau:
  • Đơn mua hàng
  • Chứng từ mua hàng hoá
  • Chứng từ mua hàng hoá nhiều hoá đơn
  • Chứng từ mua dịch vụ
  • Chứng từ trả lại hàng mua
  • Chứng từ giảm giá hàng mua
  • Báo giá
  • Đơn đặt hàng
  • Chứng từ bán hàng
  • Hoá đơn
  • Chứng từ giảm giá hàng bán
  • Chứng từ trả lại hàng bán
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.