1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R36
 5. Thực hiện cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách

Thực hiện cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung cảnh báo khi thêm cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tốn tại trong danh sách. 

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R36: Chương trình chưa cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách. 
 • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cảnh báo khi thêm cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách.
1. Trên ứng dụng Kế toán
 • Vào Kế toán\Danh mục\Khách hàng\Thêm khách hàng\Thực hiện nhập mã số thuế Khách hàng\Hiển thị cảnh báo.

 • Vào Destop\Danh mục\Khách hàng\Sửa khách hàng\Thực hiện nhập mã số thuế Khách hàng\Hiển thị cảnh báo.
 • Vào Danh mục/Đối tượng/Nhà cung cấpchọn Thêm hoặc Sửa hiển thị cảnh báo giống như đã mô ta trên khách hàng.

2. Trên ứng dụng Bán hàng

 • Vào Bán hàng\Khách hàng\chọn Thêm hoặc Sửa Mã số thuế Khách hàng hiển thị cảnh báo giống như đã mô tả trên khác hàng và cảnh báo thêm khi trùng Mã ngân sách.
 • Vào Danh mục\Nhà cung cấp\chọn Thêm hoặc Sửa Mã số thuế Khách hàng hiển thị cảnh báo giống như đã mô tả trên khác hàng và cảnh báo thêm khi trùng Mã ngân sách.
3. Bổ sung thêm chứng năng “Lấy dữ liệu” trên Khách hàng Xem tại đây
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.